Paslaugos

Medicininio audito svarba

Medicininis auditas atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant tikslius ir veiksmingus bet kurios sveikatos priežiūros organizacijos dokumentus. Medicininis auditas padeda išsiaiškinti sritis, kurias sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai turi tobulinti.

Organizacijos teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė visada priklauso nuo tikslios ir išsamios klinikinės dokumentacijos medicinos dokumentuose. Geriausias būdas pagerinti klinikinę dokumentaciją ir sveikatos priežiūros organizacijos augimo lygį gali būti pasiektas tik atliekant medicininių įrašų auditą.

Kas yra medicininis auditas?

Auditas tai procesas, kurio metu tikrinami įmonės įrašai. Lygiai taip pat medicininis auditas – tai medicininių įrašų tikrinimo procesas, kurio metu siekiama įsitikinti, kad ligoninėje ar klinikoje dirbantys gydytojai ir siūloma medicininė įranga bei priemonės atitinka standartines medicinos srities taisykles ir nuostatus.

Ką daro medicinos auditoriai?

Pagrindinis medicinos auditorių vaidmuo – atlikti vidinę ir išorinę medicinos paslaugų teikėjo kodavimo tikslumo ir procedūrų peržiūrą, kad būtų užtikrintas ekonomiškai efektyvus pacientų aptarnavimas. Kadangi labai pasikeitė dokumentacijos klaidų paplitimas, medicinos auditoriai yra atsakingi už dokumentacijos proceso klaidų, pavyzdžiui, akreditacijų, gydytojų licencijų nustatymą. Be to, medicinos auditoriai taip pat yra atsakingi už tai, kad būtų aiškiai nurodyta teisinga dokumentavimo procedūra ir pateikta išsami informacija apie kodavimo taisykles ir draudimo gaires.

Medicinos įrašų auditas

Pagrindinis audito tikslas – nustatyti, kokia medicinos praktika yra nenuosekli arba kurią reikia tobulinti. Audito procesas turėtų pasižymėti keliomis pagrindinėmis savybėmis, pavyzdžiui, jis turi būti konkretus ir išmatuojamas remiantis dokumentuose esančiais duomenimis, be to, jis labai svarbus jūsų ligoninės veiksmingumui ir pacientų priežiūrai.

Nustatę, į ką orientuotis atliekant medicininių įrašų auditą, nuspręskite dėl konkrečių peržiūros vertinimo kriterijų. Galiausiai padarykite išvadą, kokie veiksniai lems, ar šių kriterijų laikomasi, ar ne.

Literatūros apžvalgos atlikimas gali padėti pagreitinti procesą, nes naudojant anksčiau įrodytus sėkmingus metodus nereikia kurti savo vertinimo gairių. Literatūros apžvalga taip pat gali suteikti lyginamuosius kriterijus, kuriuos reikia išnagrinėti.

Medicininių įrašų auditas gali atrodyti ilgas procesas, tačiau jis yra labai svarbus ir bent kartą per metus jūsų praktikoje turėtų būti atliekamas vidinis auditas. Svarbu naudotis visais turimais ištekliais, kad savo pacientams suteiktumėte kuo geresnę patirtį.