Finansai

Kodėl verta išmanyti finansinę apskaitą?

Vienas pagrindinių dalykų, be kurių neįmanoma pradėti ir vystyti  nei vieno verslo, yra buhalterinė apskaita. Dėl to finansinis raštingumas ir apskaitos išmanymas yra privalomas šiais laikais ne tik finansinį išsilavinimą turinčiam specialistui, bet ir bet kuriam išsilavinusiam žmogui, siekiančiam dirbti savarankiškai pagal individualios veiklos liudijimą, IV pažymą ar įsteigus mažąją bendriją. Tačiau ne visuomet užtenka laiko einamiesiems darbams atlikti ir įgyvendinti užsibrėžtus planus, tad geriau finansinius reikalus patikėti tiems, kas puikiai išmano visus buhalterinės apskaitos vingrybes ir galės užtikrinti, kad jūs ne tik laiku vykdytumėte finansinius įsipareigojimus, bet ir neturėtumėte įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai bei kitiems juridiniams asmenims, su kuriais turite verslo ryšių.

Buhalterinės paslaugos gali būti pačios įvairiausios, priklausomai nuo jūsų veiklos specifikos, įmonės dydžio ir darbuotojų skaičiaus. Tad kiekvienu individualiu atveju, finansų specialistas įvertins ne tik reikalingų buhalterinių paslaugų apimtis, bet ir parengs visą reikalingą dokumentaciją, finansines ataskaitas, metines pajamų deklaracijas ir įvertins įmonės balansą. Be to, tai yra ta sritis, kur nuolat atsiranda naujų reikalavimų, įstatymų pakeitimų bei mokestinių prievolių bei lengvatų, kurios yra taikomos, atsižvelgiant į jūsų juridinį statusą. Be to, yra nustatyti tam tikri laikotarpiai ir datos iki kada privaloma sumokėti mokesčius, pateikti metines pajamų deklaracijas ir kitas finansines ataskaitas už praėjusius finansinius metus.

Finansiniai įsipareigojimai gavus ES struktūrinių fondų paramą

Ypač svarbu tvarkingai vykdyti buhalterinę apskaitą, jei jūsų įmonė naudojasi parama, gauta iš Europos Sąjungos fondų; turi paramos gavėjo statusą ar vykdo projektus pagal tikslinę paramą iš struktūrinių finansavimo šaltinių. Tad dažnai gavus ES paramą verslo pradžiai ar plėtrai, tenka vykdyti įsipareigojimus ne tik įsisavinant gautą finansavimą, bet ir užtikrinant veiklos tęstinumą pagal numatytas kryptis. Jei buhalterinė apskaita yra tvarkoma aplaidžiai ir laiku nėra pateikiamos projekto ataskaitos, visuomet yra tikimybė, jog jums gali tekti grąžinti gautą paramą arba atlyginti finansinius nuostolius teismo keliu. Tad įvertinus visas galimas rizikas, rekomenduojama nebandyti ieškoti įstatyminių spragų ar kurti finansinių schemų, kaip greitai praturtėti, bet pasitikėti ir samdyti savo srities profesionalus.